การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านการโอนเงินได้ที่

 

 

ธนาคารกสิกรไทย  429-216-2176

 

นางสาว ภวิษ์พร  ปินตาคำ